Velkommen til Vellerup Vandværks hjemmeside


Menu

Vellerup Vandværk
Vandkvalitet
Bestyrelsen
Takster/Priser
Generalforsamling mm
Om vandværket
Kontakt
Tilmeld nyhedsbrev

Vellerup Vandværk

Seneste nyt:

tirsdag d. 8/5 2017 kl. 13.50     Brud på rørene.  Vi har netop fået oplyst (efter flere alarmer på vores vandværksstyring), at der er sket et brud på hovedrøret tæt på vandværket. Bruddet er sket pga gravearbejde i forbindelse med gennemførsel af fibernet igennem byen.  Der bliver lukket for vandet, så bruddet kan udbedres, pt ved vi ikke hvor lang tid det vil tage.

Jan og Carl

Generalforsamling afholdes onsdag d. 29/3 2017 kl  19.30

hos Sissi og Carl. Sandvejen 1  (for enden af grusvejen ved vandværket).

Indkaldelsen er omdelt på papir og kan downlaodes HER. 

Og regnskabet for 2016 (har trukket lidt ud, så denne udgave er før revision af de valgte revisorer, men det vil blive nået inden generalforsamlingen) kan downloades HER

 

Generalforsamling afholdt onsdag d. 30/3 2016 kl  19.30

hos Hanne og Stig, Vigvejen 10.

Referatet kan ses under Generalforsamling mm/referater.

Dagsorden samt oplysninger om vandkvalitet kan hentes her. 

og uddelingsregnskab kan hentes her.

 

April 2014: Referat af generalforsamling kan ses under menupunktet Generalforsamling/Referater

generalforsamling 2014: tirsdag d. 25/3 kl. 19.30 hos Sissi og Carl, Sandvejen 1

indkaldelsen kan downloades her  regnskabstallene kan downloades her og vi skal bl.a. høre om den nye styring, der er installeret.

tirsdag d. 7/1 2014:

VIGTIGT NYT.  vandværket er ved at få installeret ny styring.  Så tirsdag d. 7/1 vil der være lukket for vandet fra kl. 10.00 til 15.00

I kan høre mere om den ny styring på den kommende generalforsamling.

 

Oktober 2013: Kommunalbestyrelsen har behandlet vores forslag om skovrejsning på vandværkets indvindingsområde - og afslået med begrundelse i andre hensyn (kirkeomgivelser mm).  Forslag og afslag kan ses her.

 

Så er det tid til generalforsamling:

onsdag d. 6/3 kl. 19.30 mødes vi hos Rasmus Jørgensen, Vigvejen 8

indkaldelsen kan downloades her

regnskabstallene kan downloades her

 

 

januar 2013

Lukning bliver ikke til noget.  Der løb ikke tilstrækkeligt vand frem på 2 timer.

NB NB natten mellem torsdag og fredag (d. 10. og 11. januar) vil der blive lukket for vandet fra kl. 01.00 til kl. 03.00 for at undersøge en mulig lækage ved Nordvejen 28.  Tidspunktet er valgt for at give mindst mulig gene.

Carl kan kontaktes på tlf 2230 2951 i særlige tilfælde.

 

september 2012:

vi har haft nogle tilfælde af forsyningsstop tirsdag og fredag. Årsagen er problemer med de ventiler, der skal sikre driften i forbindelse med skylning af vores filtre.  Smeden vil hurtigts muligt skifte disse ventiler, så vi igen skulle kunne køre uden problemer. Vi beklager de gener, det har givet.

 

marts 2012:

Årets generalforsamling blev holdt hos 

Jan og Helle, Nordvejen 3 onsdag d. 28/3 kl. 19.30. 

  
det samlede materiale kan ses
her: generalforsamling 2012

og referatet her

januar 2012:

 Vandværket har fået en del henvendelser fra brugere, der er utilfredse med, at de har fået et rykkerbrev om indberetning af måleraflæsning ved årskiftet. Plettner data som opkræver vandafgift for vores vandværk havde fået lavet et nyt indberetningsprogram til måleraflæsning.  Det fungerede på den måde, at man kan udskrive kvittering uden at indberette, denne del krævede et ekstra tryk på knappen indberet.  Så hvis I har modtaget en rykkerskrivelse bedes I indberette jeres målertal endnu engang og tryk på knappen: indberet.
Der vil ikke blive opkrævet rykkergebyr i denne forbindelse. Venlige brugere har også gjort opmærksom på, at det telefonnummer, der var med på indberetningsbrevet ikke fungerer.  Det beklager vi, nummeret er gået ind, fordi det ikke blev brugt - det er et taletidskortnummer; og der er sat nye kontaktoplysninger her på hjemmesiden under menupunktet: Kontakt


 

 

juni 2011 - Dong skal grave El-ledninger ned i juli her i Vellerup.  Bestyrelsen har undersøgt om nye hovedledninger til vandværket kunne graves ned samtidig; men der ville desværre ikke være nogen prismæssig gevinst ved dette, så fornyelse af vandledningerne vil først ske senere.

Vellerup Vandværk

Vandværket forsyner i øjeblikket 40 helårshuse, 8 sommerhuse, 3 landbrug og 1 kirke med vand. Det nuværende forsyningsområde består af Vellerup samt sommerhuse på Vigvejen og Storkevænget.

Vandværket indvinder ca. 5000 m3 vand pr. år fra et område, der ligger nord for vandværket.

Boringen, der er placeret på vandværkets grund, er ca. 37 m dyb. Efter at vandet er pumpet op til værket, bliver det renset og filtreret i 2 sandfiltre, det bliver iltet og pumpet videre til en rentvandsbeholder. Herfra bliver vandet pumpet ud til forbrugerne gennem plastrør.

Vandværkets hovedledninger er fra 1967, vandmålere er fra 2005 og boring og vandbehandlingsanlæg er fra 2002.

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]